Els drets dels infants

Convenció dels Derets dels infants

Adoptada per l'Assemblea General de las Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989

 

Article 31. ESBARJO, JOC I ACTIVITATS CULTURALS

Els infants tenen dret a l'esbarjo, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals

1. Els Estats Parts reconeixen el dret dels infants al descans i a l'esbarjo, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural i en les arts.

2. Estats Parts respectaran i promouran el dret dels infants a participar plenament en la vida cultural i artística i es propiciaran oportunitats apropiades, en condicions d'igualtat, de participar en l'activitat cultural, artística, recreativa i d'esbarjo.

 

Pots llegir aquí el text complet de la Convenció dels drets dels infants.