GRÀCIES!

Marinva per acollir-nos en les seves instal·lacions i implicar-se en aquest projecte.

Digital Bakers per aquest web.

A na Mariona Aragay per la conceptualització i estratègia d’aquest web.

A en Jon Pasquier i en Carlos Trancón per la seva inestimable ajuda tècnica.

A na Sílvia Penón per la seva col·laboració en la redacció de textos i la seva mirada metodològica, estructurada i lúdica.

A n’Andrea Valverde per la seva predisposició, entusiasme i visió innovadora.

I a totes les persones que ens han ajudat, acompanyat i animado en aquest compromís a favor del dret a jugar.