NOSALTRES

Hi havia una vegada…

Jugar és un dret és un projecte d’IPA Spain. IPA va començar la seva primera partida l’any 2006, com a membre de l’associació IPA WORLD, una associació internacional fundada a Dinamarca l’any 1961, que defensa el dret dels infants a jugar. Està reconeguda pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides ECOSOC, que té estatus consultiu amb la UNESCO i UNICEF.  Des de la societat civil diferents professionals com arquitectes, paisatgistes o dissenyadors es van unir amb l’objectiu de fer una ciutat més amable i integradora. Un moment clau per a IPA va ser l’article 31 de la Convenció dels drets dels nens i les nenes (adoptada per l’assemblea general de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989), en què es reconeix internacionalment el dret al joc. Un dels primers projectes d’IPA Spain va ser donar suport a la campanya d’Unilever per la seva marca Skip Embrutar-se és bo. S’animava pares i mares a permetre i estimular més el joc lliure dels infants, encara que suposés embrutar-se. La implicació d’IPA en aquest projecte va ser determinant per organitzar l’associació a Espanya. Des de llavors IPA Spain s’ha involucrat en múltiples projectes defensant el dret a jugar dels nens i nenes i la importància de l’actitud lúdica al llarg de tota la vida.